O PREDUZEĆU

   
  

 Danas je "FAP" najveći proizvodač kamiona i autobusa u zemlji. Uz uspešno poslovanje,"FAP" je stvorio imidž kompanije koji je prešao granice Srbije. "FAP" se reprezentuje na najbolji mogući način ne samo na proizvodima, već i pravim poslovnim potezima. Svoje mesto u privredi "FAP" je stekao zahvaljujući dugogodišnjoj osmišljenoj strategiji poslovanja i to prvenstveno kontinuiranim ulaganjem u proizvodni razvoj, stalnim inovacijama i poboljšanjem kvaliteta i svojih proizvoda, zapošlavanjem stručnih kadrova. Kvalitet garantuje višegodišnje iskustvo preduzeća i saradnja sa vrhunskim kompanijama iz ove oblasti, a potvrđuje ga veliki broj priznanja na domaćem i međunarodnim sajmovima na kojima je "FAP" osvojio više priznanja. Uspešnost kompanije se najbolje odražava u izvozu svojih proizvoda koji dosežu najudaljenije tačke sveta, saradnjom sa svetskim kompanijama, među kojima je MERCEDES, SAURER-WERKE, SANOS, STEYR, CUMMINS ...

 

Organizacija

FAP Korporacija a.d. Priboj je preduzeće sa mešovitom svojinom. Organizaciona struktura FAP-a ima sve karakteristike razvijene funkcionalne strukture. Strukturu FAP-a cine sledeće organizacione celine:

FAP - KORPORACIJA a.d. PRIBOJ
FAP - DOO LIVNICA SA NADOGRADNJOM PRIJEPOLJE
FAP - DOO AUTODELOVI RUDO
FAP - DOO STAN PRIBOJ FAP - DOO LIM PRIBOJ
FAP - DOO TRANSPORT PRIBOJ

Strukturu organizacije FAP Korporacije a.d. čine:
-Područje:
-Upravljanje:
 Organi upravljanja u društvu su:
-Skupština osnivača
-Generalni direktor FAP Korporacije
-Upravni odbor
-Nadzorni odbor
-Direktori DOO
Rukovodenje:
FAP Korporacijom a.d. Priboj rukovodi generalni direktor sa saradnicima.
                     

Istorija FAP - a

1953 - 30. oktobra 1953. godine FAP je počeo proizvodnju teških vozila po licienci ''SAURER-WERKE''. Montirano je prvih 17 vozila tipa 4G i 6G, nosivosti 4 i 6 tona.

1959 - Godina koja je odlučila o postojanju FAP-a. Osposobljava se za rad velika hala pogona Mašinske obrade sa linijom montaže vozila. Zaokružuju se kapaciteti na 3600 vozila. Proizvedeno je preko 1000 vozila raznih tipova.

1962 - Rekonstrukcija proizvodnog programa, izrada novih vozila familije FAP 13 i FAP 18B. Proizvodnja 2000 vozila.

1965 - Konstrukcija prvih domaćih vozila familije FAP 15B, prva domaća trambus kabina ručne izrade, povećana nosivost, kvalitet i udobnost vozila. Izrada autobusa sa motorom pozadi.

1970 - Novi licencni ugovor sa DB o proizvodnji vozila i proširivanju kapaciteta uz ulaganje DB-a, početak montaže vozila DB 1113 kasnije DB 1213. Proizvodnja 4100 jedinica. Proširuje se kapacitet proizvodnje na 5000 vozila.

1975 - Fap se osposobljava, uz strana ulaganja, za kapacitet 10000 vozila, puštanje u rad pogona Montaže i pratećih objekata pokrivene površine 50000 m2 sa 150 novih uređaja i opreme. Uspešno se proizvode nova vozila FAP - DB ''mešanci'', FAP 1516D FAP 1620 BD i FAP 2022B.

1976 - Proširivanje licencnog ugovora sa DB i pravo proizvodnje DB vozila od 12 do 26 tona bruto mase i motora 130 - 320 KS u sklopu FFB-a.

1978 - Konstrukcija, osvajanje i proizvodnja novih vozila FAP 1616B, FAP 1629 BD, FAP 2225 BK. Posebno značajno je novo namensko vozilo FAP 2026 BDS/6x6.

1979 - FAP proizvodni preko 7000 vozila i autobusa, najviše dosada. Vozila potpuno zadovoljavaju zahteve domaćeg i inostranog kupca.

1983 - Novi licencni ugovor sa DB o proizvodnji vozila i proširivanju kapaciteta uz ulaganje DB-a, početak montaže vozila DB 1113 kasnije DB 1213. Proizvodnja 4100 jedinica. Proširuje se kapacitet proizvodnje na 5000 vozila.

1984 - Počinje sa radom pogon Preseraj sa svim pratećim objektima, sa 45000 m2 pokrivene radne površine, sa opremom za najveće otpreske. Raniji pogon Preseraj je jedan od prvih proizvodnih pogona FAP-a. Sad se osposobljava za evropski kvalitet proizvoda a, što je posebno značajno humanizuju se uslovi rada.

1987 - Proširenje kapaciteta: pogon točkova za proizvodnju 70000 jedinica; pogon Mašinske (MO2) za proizvodnju zupcanika i kardana sa 4200 m2 radnog prostora i 95 mašina i uredjaja. Jedan deo kapaciteta osposobljen je za proizvodnju 15000 vozila.

1993 - Obeležavamo 40 godina rada. U prilici smo da sebe ocenimo u uslovima koji nisu normalni, ali su naša realnost. Druga generacija neka odgovori je li moglo drugacije.

2001 - Vlada Republike Srbije odobrila Program poslovne konsolidacije FAP-a

2002 - FAP ulazi u program restruktuiranja i pripreme za privatizaciju.
 

                                                                                                                         Nazad 

FAP na Google maps

FAP na Google maps

 

 

 

 

 

Proizvodimo ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

Kontakt